Information ur den lilla människans perspektiv

Effekter av beroendeskapande läkemedel. Mötet med fördomar och kampen för det egna livet.

Informationen bygger främst på min egna erfarenhet, kryddad av mötet med många andra drabbade, och den följer en väg där kroppen får möjlighet att själv läka ut utan tillsats av andra kemiska substanser. Min syn kan därför avvika ganska mycket från den uppfattning man kan möta i vården att abstinensen är mild och snabbt övergående. Min bild är tvärtom att abstinensen kan vara svår och långdragen.

DET FINNS HOPP ÄVEN FÖR DE LÅNGDRAGNA FALLEN


Gratis nedladdning - En kamp för Frihet


 • Svårigheten
  Vissa påstår att bensodiazepiner kan vara upp till 100 gånger svårare än alkohol att sluta med. Det påstås ibland att bara 1 av 10 lyckas sluta trots ihärdiga försök. Svårigheterna gör att vägen som inte innehåller ersättningspreparat, i form av andra läkemedel, måste innehålla mycket stöd och hjälp. Ibland flera gånger om dagen. Bekräftelsen att det är abstinensbetingade symtom är av avgörande betydelse för att man skall orka hålla ut.


  Uteblivet stöd
  Det kan vara svårt att få stöd från det omgivande samhället. Man möter ofta ett ”missbrukstänkande” trots att beroendet i de flesta fall uppstått i kontakten med sjukvården. Vad beror det på? Jag tror det blir obegripligt för den som inte upplevt eländet. Vårdpersonalens utbildning innefattar inte kunskap långdragna besvär. Den drabbade står där ensam och uthängd som en missbrukare som inte går att lita på.

  Lösningen
  Lösningen för mig blev att skaffa stöd och kunskap på annat håll. Jag har med denna bok gjort ett försök att beskriva hur misstron påverkade mitt mående och mitt agerande. Det var en strid med mitt eget liv som insats men det förstod motståndarsidan inte.


  I boken finns även ett avsnitt där anhöriga beskriver hur de uppfattat situationen.


  Läs den osannolika men verklighetsbaserade berättelsen som spänner över mer än 25 år...


  Läs mer »

Mest nedladdade dokument • Ashtons manual i svensk översättning - Om läkemedelseffekter, hur man slutar och om abstinensbesvär.

  Läs mer » • Snärjd av vetenskap och beprövad erfarenhet

  Läs mer » • Läkemedelsförsäkringen - Dom avseende rätten till ersättning

  Läs mer »