Enzymer för nedbrytning av läkemedel

Läkemedel bryts ned i levern. För att omsätta och bryta ned nyare antidepressiva, lugnande medel och antipsykotiska läkemedel på ett normalt sätt så måste man först och främst ha ett bra fungerande enzym av typen CYP 2D6. Nedan finns en liten översikt över några CYP-enzym och vilka typer av läkemedel som huvudsakligen metaboliserars av dessa.

Cirka 6-7 % av den europeiska befolkningen är sk. långsamma läkemedelsomsättare för läkemedel som går över enzymet CYP 2D6. Den genetiska koden kan läsas ut från genuppsättningen i de vita blodcellerna. Om man har ärvt ett "fel" från både fädernet och mödernet är man en s.k. långsam läkemedelsomsättare för CYP 2D6. I sådana fall går läkemedelsnedbrytningen långsamt; andra CYP-enzym måste ställa upp som reserv och läkemedlet hopar sig i kroppen och kan ge onormalt många biverkningar. Då bör man behandlas med extra små doser eller med läkemedel som metaboliseras med hjälp av andra CYP-enzymer. Ca 3% är långsamma avseende CYP 2C19. Ca 5% har det motsatta problemet; de omsätter läkemedlet extra fort. Är man bland dessa så kan metaboliseringen gå så fort att man inte får någon effekt av en vanlig dos och läkaren kan tvivla på om du överhuvudtaget tagit din medicin. Orsaken till extra snabb omsättning är till stor del okänd. I några fall har man genom gentester kunnat påvisa att patienter har extra genkopior för CYP 2D6.

Ovanstående information är hämtat ur den norska tidningen Psykisk Helse nr 3 1999. Själv har jag sedan länge intresserat mig för kemiska orsaker till "förlängd abstinens". Om man har låga nivåer av enzymet CYP 2C19 lär det betyda att benzodiazepiner lagras i kroppen och frågeställningen måste bli följande:

  1. Var lagras benzodiazepiner??? Vi vet att de är fettlösliga och det lär innebära att de kan finnas överallt i kroppen.
  2. Metaboliseras de av något annat okänt enzym till någon annan okänd substans och är det det som orsakar beroendet???
  3. Finns det ett samband mellan "förlängd abstinens" och låga enzymnivåer. Ju lägre nivå desto mer långdragna besvär!!!!
  4. Varför är kunskapen om detta så dålig bland läkare???

PS.Enzym CYP 2D6 behövs vid nedbrytning av många antidepressiva läkemedel men även för nedbrytning av exempelvis nikotin. Enzym CYP 2C19 behövs för nebrytning av bland annat Valium och Stesolid. För nedbrytning av nyare sömnmedel typ Imovane behövs ett annat CYP-enzym. DS.