Tolerans- och abstinensbesvär av bensodiazepiner. Symtomförteckning enl KILEN.

Det är viktigt att veta att man INTE alls behöver få samtliga abstinensbesvär. Definitivt får man dem inte samtidigt. Det är ändå viktigt att VETA att det är abstinensbesvär om de dyker upp.

Förändring i varseblivningen

Derealisation - en känsla av overklighet
Depersonalisation - osäkerhet på den egna identiteten, man känner inte igen sig själv i spegeln osv.
Tinnitus öronringningar, även brus och susningar i öronen
Återupplevande av det förgångna - kommer ibland som en följd av drömmar, ibland som starka, plötsliga upplevelser mitt på dagen.
Obehag i ansiktet och runt munnen - en känsla av att sakna kontroll över ansiktsmuskulaturen, ibland manifesterat i ofrivilliga grimaser, käkkramper sprider sig ibland till hela kroppen.
Formikationer - myrkrypningar, känslan av att insekter kryper på huden.
Synstörningar av olika slag - kan ibland få sådan karaktär att man tror sig vara på väg att bli blind.
Spänningar i huvud, nacke, skuldror En påtaglig, ibland svår, ryggvärk kan upplevas såväl så länge man äter tabletter som under abstinensen. Denna värk försvinner då man tagit sig igenom abstinensen och ibland i samma takt som man trappar ned sin tablettdos.
Koordinationsstörningar - sluddrigt tal, stamning, sammanblandning av ord då man talar.
Tusen nålar - samma upplevelse som då känslen återvänder till en kroppsdel som "somnat".
Köldrysningar/värmeupplevelser.
Yrsel.
Trötthet/utmattning.
Känslan av ett band runt huvudet, tryck över hjässan.
Domningar i händer och fötter.
Känsla av ostadighet - marken rör sig under fötterna, man går i luften, en vanlig och mycket störande upplevelse som kan vara långdragen.
Illusioner.
Hallucinationer.
Paranoida föreställningar - "folk tittar på mig, pratar om mig". Detta är också vanligt för den som ätit tabletter under några år utan att vederbörande sänkt dosen.

Känslomässiga förändringar

Fobier - sådana uppstår också för många utan föregående dosminskning men försvinner under abstinensen.
Rädsla, ångest, upprördhet, panik Observera att ångest ofta förekommer som en direkt följd av dessa ångestdämpande medel (!).
Uppgivenhet "Vad är det för mening att försöka sluta?"
Melankolisk triad - abnorm nedstämdhet, skuldkänslor och hopplöshetskänslor.
Självmordsbeteenden - allt från självmordstankar till fullbordade självmord. Minsta signal om självmordsbeteende skall tas på allvar.
Skräck för att bli mentalt sjuk
Brist på självförtroende
Irritation, vredesutbrott
Rastlöshet
Snabba känslosvängningar
Bristande impulskontroll
Brist på sinne för humor
Kontaktsökande, klängig
Krävande, gnällig
Morbida tankar

Kroppsliga och vegetativa symtom

Sömnlöshet - svårigheter att somna in, oregelbundet sömnmönster.
Aptitlöshet.
Törst
Viktminskning
Illamående, kräkningar
Ömmande tunga
Svårighet att svälja
Metallsmak i munnen
Magkramper
Diarré omväxlande med förstoppning
Andningssvårigheter
Ojämn andning
Hyperventilation
Torrhosta
Ojämn puls
Blodtrycksförändringar - såväl uppåt som nedåt.
Hjärtklappning
En känsla av uppsvälldhet ibland med en påtaglig svullnad av händer, fötter och ansikte.
Tremor - skakningar - kan hålla på i månader.
Klåda
Håravfall
Sprickor i läppar och mungipor
Sexuell lust - minskad eller ibland ökad
Förändrat menstruationsmönster
Inkontinens
Svullen vulva

Förändringar i vilja och kognitiv förmåga

Försämring av minnet - närminnesstörningar är mest framträdande.
Paralexi - förväxling av ord vid läsning.
Koncentrationssvårigheter
Problem med hastighet och precision i arbetet
Avsaknad av initiativförmåga
Svårighet att planera och fatta beslut
Inlärningssvårigheter - det är inte ovanligt att sådant som lärts in under den tid man tagit benzodiazepiner delvis är borta och måste läras om.

Drogrelaterat beteende

Subjektivt drogbehov - "kroppen skriker efter tabletter".
Hemlighållet fortsatt drogbruk- om nödvändigt med hjälp av lögner och bedrägerier.
Reservlager av tabletter
Bedrägeri, stöld, receptförfalskning - för att få tabletter.
Sökande efter ersättningspreparat - alkohol, smärtstillande, åksjuketabletter, kodein mm.

Sociala förändringar

Social isolering
Kontaktlöshet
Ekonomisk omdömeslöshet
Kleptomani