Upp till 2 procent av Tysklands befolkning är beroende av sömnmedel

Den 28:e januari 2015

Varje år de betalar de lagstadgade tyska sjukförsäkringföretagen för cirka 230 miljoner dagsdoser bensodiazepiner. Ungefär i samma storleksordning ordineras det i privata recept, men denna siffra är ofta inte med i bedömningen. Det exakta antalet personer som är beroende av bensodiazepiner är inte känt, men uppskattningsvis rör det sig i storleksordningen mellan128.000 till 1,6 miljoner människor i Tyskland. Katrin Janhsen et al. visar i sin aktuella översiktsartikel i Deutsches Ärzteblatt International (Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 1 7) vad som ligger bakom den höga recept volymen av bensodiazepiner och vad som behövs för att bli fri från medicinen.

Bensodiazepiner är viktiga substanser och används som katastrofmedicin, bedövning i olika former och i psykiatriska nödsituationer är de så gott som oumbärliga. Men de används också mer allmänt som sömnmedel och lugnande medel-till exempel i form av den klassiska drogen Valium. En av två personer som tar denna medicin tar det för sömnlöshet och en av fyra för rastlöshet, nervositet eller agitation eller anspänning. Bensodiazepiner är mycket effektiv, men de är också kända för att vara förknippade med en hög risk för missbruk och beroende. I de nuvarande råden för läkemedel (Arzneimittelrichtlinie) föreskriver en kort användning upp till fyra veckor. De tabletter som faktiskt säljs tyder emellertid i många fall på en långvarig användning. Om det är nödvändigt för en bensoberoende person att genomgå behandling för utsättning, måste terapin vara långsiktig. Personer med uttalad narkotikaberoende måste även behandlas som inneliggande patienter, som författarna visar på grundval av ett flödesdiagram. De betonar att läkare bör undvika olämplig förskrivning av långsiktig natur och läkarna bör få mer intensiv och fortlöpande utbildning för att kunna förebygga och behandla medicinberoende.

Mer information: Janhsen K, Roser P, Hoffmann K: "Problemen med långvarig behandling med bensodiazepiner och liknande ämnen – ordinera praktiken, epidemiologi och behandling av tillbakadragande." Dtsch Arztebl Int 2015. 112: 1-7

Sidan översatt från Phys.org