Gratis exemplar av Ashtons manual på svenska för nedladdning

Nedladdning kapitelvis längre ned denna sida. Observera går ej att skriva ut


Introduktion

I Newcastle i England finns professor em, C Heather Ashton. Hon är en av pionjärerna vad gäller forskningen om hur bensodiazepiner påverkar människor.

Första gången jag träffade henne var i Stockholm i mitten av 1990-talet då hon föreläste i samband med TUB-projektets tioårsjubileum. Hon berättade då hur hon långt tidigare uppsökts av en patient som legat på sjukhus i sviterna av en trafikolycka. Under sin långa sjukhusvistelse hade patienten ordinerats bensodiazepiner, upptäckt sitt eget beroende, och sökte alltså hjälp för att kunna sluta använda medicinen.

Professor Ashtons engagemang har aldrig upphört och hon har genom alla år fortsatt sitt tålmodiga arbete att hjälpa drabbade människor. Ett sätt har varit att skriva en typ av handbok till hjälp för människor som försöker sluta med bensodiazepiner. Handboken kallas på engelska kort och gott för The Ashton Manual och finns i orginal på www.benzo.org.uk .

Jag upplever att hennes manual är ett mycket viktigt vittnesmål som kan användas av såväl vårdgivare som vårdtagare och den stämmer mycket väl med de erfarenheter jag själv samlat på genom de 17 år som jag själv arbetat med frågeställningen, i kontakt med många drabbade människor. Vi har alltså varit i kontakt med professor Ashton och fått hennes tillåtelse att översätta manualen. Jag vill även passa på att tacka Charlotte Palmén som tålmodigt och noggrant genomfört översättningsarbetet. Ett stort tack även till överläkare Britt Vikander som hjälpt till att granska det medicinska.

2005 04 18

Ove Carlsson

Kontakt
Ove Carlsson
Evoca Info
  • admin@evoca.info