Varför använder kanadensare så mycket receptbelagda mediciner?

Varje sjukvårdsrapport tar upp det: den kraftiga ökningen i användning och kostnad vad gäller receptbelagda mediciner. Janet Currie är utredningskonsult i Victoria och medverkar även i en nationell kommitte som tittar på en särskild medicintyp. I programmet Commentary ställer hon frågan varför så många kanadensare går till doktorn för att få mediciner som skall hjälpa dem genom olika livsproblem.

Lyssna till sändningen: http://cbc.ca/commentary/media/20030107Currie.ram

Utskrift:

Introduktion:

Varje sjukvårdsrapport tar upp det: den kraftiga ökningen i användning och kostnad vad gäller receptbelagda mediciner. Janet Currie är utredningskonsult i Victoria och medverkar även i en nationell kommitte som tittar på en särskild typ av medicin. I programmet Commentary ställer hon frågan varför så många kanadensare går till doktorn för att få mediciner som skall hjälpa dem genom olika livsproblem.

Janet Currie:

Psykofarmaka som antidepressiva och lugnande medel är de mest förskrivna receptbelagda medicinerna i Kanada. Sedan 1981 har förskrivningen ökat med 345%. I British Columbia, där jag bor, utgör psykofarmaka 13% av all medicinförskrivning.

Den oroväckande ökningen av dessa mediciner har stor betydelse. Receptbelagda läkemedel utgör den snabbast växande sjukvårdskostnaden och ökar med 16-18% varje år. In B.C. ökar medicinkostnaden med $300,000 per dag.

Varför sker denna ökning? Har den kanadensiska befolkningen blivit så allvarligt ångestfyllda, så svårt deprimerade att det inte finns något alternativ till kraftfulla läkemedel? Bekymrar vi oss inte för deras allvarliga biverkningar och potential för beroende?

Är det en tillfällighet att de multinationella läkemedelsföretagen under de två senaste årtiondena har använt miljontals dollar för att marknadsföra läkemedel - särskilt dem för värk, ångest och depression - de tre största inkomstbringande medicingrupperna?

Det är skrämmande att läkemedelsföretagen står för merparten av den läkemedelsutbildning som läkarna får. Många patienter får sina första psykofarmaka ur de varuprover som läkarna fått av läkemedelsbolagens säljare. Få känner till att informationsbladen om läkemedel som läkarna använder enbart grundas på uppgifter från läkemedelsbolagen.

Som medlem i en patient stödgrupp ser jag de tragiska konsekvenserna av en massiv marknadsföring och en överförskrivning av psykotropa mediciner. Varje dag hör jag berättelser om människor som blivit ordinerade lugnande, antidepressiva eller sömnmedel för att klara av livsproblem orsakade av förlust av arbete, dödsfall i familjen, bekymmer, eller för kroniska besvär som värk eller menopaus. De hade inte varnats för biverkningar eller risker. Många är chockade när de kommer underfund med att de blivit beroende och att de kanske måste genomlida veckor och månader i en plågsam läkprocess.

Hur kan vi minska de sociala och mänskliga kostnader som uppstår genom överförskrivning av psykofarmaka? Vi måste säkerställa att läkemedelsinformationen som ges till läkare och till allmänhet är noggrann, omfattande och objektiv. Vi behöver ett nationellt system för att samla information om biverkningar och vi behöver restriktioner vad gäller marknadsföring.

Som individer måste vi ta personligt ansvar för oss själva. Vi måste ta till oss en mer skeptisk inställning till användandet av psykotropa läkemedel. Behöver vi verkligen mediciner för att klara av livets normala svårigheter? Det är upp till oss själva att säkerställa det vi tror om vår hälsa och säkerhet och inte bidra till läkemedelsbolagens önskan att göra enorma vinster.

För Commentary, Janet Currie i Victoria.